POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych podanych w ramach Sklepu internetowego Sklep SPR Tarnów prowadzonego pod adresem: https://sklep.spr-tarnow.pl/ (dalej jako: „Sklep internetowy”), zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

KTO JEST ADMINISTRATOREM PODANYCH PRZEZ CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest właściciel Sklepu internetowego JASKÓŁKA TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ znajdująca się pod adresem ul. Romualda Traugutta, nr 3b, miejsc. Tarnów, kod 33-101, poczta Tarnów, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS: 0000737328; NIP 8733267298 REGON 380555930 reprezentowanym przez: (dalej jako: „Administrator”).

DEFINICJE

1. Administrator – oznacza JASKÓŁKA TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Traugutta 3B, 33-100 Tarnów, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis – oznacza stronę sklepu internetowego, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie sklep.spr-tarnow.pl.

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik/Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę  domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZEZ NAS PRZETWARZANE?

W trakcie korzystania ze Sklepu internetowego mogą być zbierane różnego rodzaju dane osobowe, w zależności od tego, z jakich funkcjonalności Sklepu internetowego będziesz korzystać. Jeżeli złożysz u nas zamówienie bez rejestracji, pozyskamy Twoje dane osobowe podane w trakcie składania zamówienia, tj. obowiązkowo imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, i numer telefonu, a dodatkowo dobrowolnie możesz podać również dane osoby lub firmy, na które chcesz aby została wystawiona faktura VAT (imię i nazwisko lub nazwę firmy, NIP, adres, numer telefonu).
Jeżeli zdecydujesz się na założenie konta klienta w Sklepie internetowym, będziesz musiał podać przy rejestracji swoje imię, nazwisko i adres e-mail, a dobrowolnie możesz podać również numer telefonu, płeć i datę urodzenia, co pozwoli nam lepiej dopasować wyświetlane Ci produkty do Twoich potrzeb. Możesz również skorzystać z funkcji logowania się za pośrednictwem konta Facebook lub Google. W razie zalogowania się za pośrednictwem konta Facebook Sklep internetowy automatycznie otrzyma Twoje dane w postaci imienia, nazwiska, zdjęcia profilowego oraz adresu e-mail przypisanego do Twojego konta w portalu Facebook. W razie wyboru logowania za pośrednictwem Google, otrzymamy Twoją nazwę użytkownika, ustawienia języka, zdjęcie profilowe i adres e-mail przypisany do konta Google.
Ponadto podczas wizyt w Sklepie internetowym w plikach protokołów rejestrowana jest aktywność użytkowników, to jest z jakich adresów użytkownicy trafili do Sklepu internetowego, jakie produkty były przez nich przeglądane, które z nich zostały dodane do koszyka oraz jakimi rodzajami odzieży lub markami interesuje się dany użytkownik. Dla celów analitycznych oraz aby móc usprawniać oferowane funkcjonalności i działalnie Sklepu internetowego zbierane są także różnego rodzaju dane techniczne, dotyczące informacji o urządzeniu z którego korzysta użytkownik (na przykład rodzaj urządzenia, przeglądarka, system operacyjny).
Rejestrujemy również wszelkie rozmowy prowadzone z klientami przez nasze Biuro Obsługi Klienta, niezależnie od wybranego przez Ciebie kanału komunikacji – wiadomości e-mail, kontaktu na czacie czy rozmowy telefonicznej z konsultantem. W trakcie takich rozmów mogą zostać dobrowolnie przez udostępnione przez Ciebie dodatkowe dane osobowe które przekażesz nam w trakcie rozmowy, a które nie zostały wymienione powyżej.

W JAKIM CELU, NA JAKICH ZASADACH I JAK DŁUGO DANE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ SKLEP INTERNETOWY?

Cel przetwarzania danych osobowych różni się w zależności od rodzaju danych, które zbieramy. Możliwe cele, dla których dane są przetwarzane to:


 • realizacja Twojego zamówienia
 • realizacja usługi prowadzenia konta klienta
 • rozpatrywanie reklamacji oraz żądań wymiany lub zwrotów produktów

Podstawą przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest ich niezbędność dla prawidłowego wykonania umowy zawieranej na żądanie klienta, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 • wysyłka materiałów marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu klienta
 • poprawa jakości naszych usług poprzez udostępnianie ankiet satysfakcji

Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych celach jest zgoda klienta, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 • prezentowanie reklam i ofert promocyjnych dostępnych w Sklepie internetowym
 • personalizacja i priorytetyzacja produktów wyświetlanych klientowi na stronie Sklepu internetowego
 • prowadzenie obsługi klienta
 • analiza preferencji zakupowych klientów i ich zachowania na stronie Sklepu internetowego
 • zapewnienie bezpiecznej, sprawnej i bezproblemowej możliwości korzystania z infrastruktury Sklepu internetowego

Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych celach jest uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

•spełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów szczególnych, w tym zwłaszcza przepisów prawa podatkowego

Podstawą przetwarzania danych do tego celu jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Okres przechowywania danych osobowych będzie mógł różnić się w zależności od rodzaju danych. Dopóki będziesz aktywnym klientem Sklepu internetowego lub będziesz posiadał u nas założone konto klienta, będziemy przechowywać zebrane dane. Jeżeli nie będziesz korzystał ze Sklepu internetowego, dane osobowe dotyczące dokonanych u nas zakupów będziemy przechowywać przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Nie dotyczy to danych, których okres przechowywania może być inny ze względu na obowiązujące przepisy, w tym zwłaszcza przepisy podatkowe czy księgowe.

Nagrania rozmów przeprowadzonych z Biurem Obsługi Klienta będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mailową lub telefoniczną oznacza to, że Twój adres e-mail lub numer telefonu będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach sprzedawanych w sklepach Administratora. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w powyższym celu, a następnie będą spseudonimizowane i przechowywane przez Administratora przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mailową lub telefoniczną od naszych partnerów z branży handlowej, z którymi prowadzimy wspólne działania marketingowe i promocyjne oznacza to, że Twój adres e-mail lub numer telefonu będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach oferowanych przez tych partnerów. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w powyższym celu, a następnie będą spseudonimizowane i przechowywane przez Administratora przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Jeżeli nie ukończyłeś/-aś 16 lat zgoda na przesyłanie informacji handlowych powinna zostać udzielona lub potwierdzona przez rodzica lub opiekuna. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może zostać cofnięta w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli podasz nam dane osobowe takie jak: płeć, imię, kod pocztowy oraz data urodzenia i wyrazisz zgodę na wysyłanie personalizowanych informacji handlowych oznacza to, że wyżej wskazane dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach dopasowanych do Twoich potrzeb (profilowanie). Podanie ww. danych osobowych i udzielenie zgody na personalizację informacji handlowych jest dobrowolne, ale ich podanie jest konieczne, jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje handlowe o produktach, ponieważ przesyłamy wyłącznie spersonalizowane informacje handlowe. Jeżeli nie ukończyłeś/-aś 16 lat powyższa zgoda powinna zostać udzielona lub potwierdzona przez rodzica lub opiekuna. Dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, a następnie będą spseudonimizowane i przechowywane przez Administratora przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Przetwarzanie – w tym profilowanie – odbywa się na podstawie zgody, która może być cofnięta w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu:

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp…

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych i dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika i poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności i tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Świadczenia usług reklamowych i dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]

ii) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

iii) www.wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

ii) Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]

iii) Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]

v) novem.pl [administrator cookies: Novem sp. z o.o.]

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

ii) Sieć reklamowa adkontekst.pl [administrator cookies: NetSprint.pl Sp. z o.o.]

d. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

ii) Facebook.com, Instagram.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii] 

KOMU PRZEKAZYWANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przekazywane są podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w celu wykonania umowy, realizacji usługi, dostarczenia produktu, pobrania opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi klienta, tj. dostawcom usług IT, marketingowych, analitycznych, kurierom i pośrednikom płatności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać Twoich danych osobowych w innych celach niż związane z wykonaniem umowy. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. Twoje dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy Administrator będzie do tego prawnie zobowiązany. Niektórzy z naszych partnerów mogą transferować Twoje dane na tereny krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Takie transfery odbywają się do państw, które zapewniają odpowiedni stopień bezpieczeństwa w rozumieniu art. 45 ust. 1 RODO, bądź pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 ust. 1 RODO.

ODBIORCAMI PANI/PANA DANYCH MOGĄ BYĆ

1. międzynarodowe struktury piłki ręcznej oraz zagraniczne federacje piłki ręcznej,

2. ZPRP, Superliga Sp. z o.o.,

3. ubezpieczyciele,

4. firmy kurierskie, przewozowe i pocztowe,

5. podmioty prowadzące działalność leczniczą,

6. podmioty zewnętrzne wspierające Jaskółka Tarnów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w świadczeniu usług drogą elektroniczną, realizują usługi informatyczne, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

DANE ANALITYCZNE I PLIKI COOKIES

Podczas odwiedzin w Sklepie internetowym na Twoje urządzenie wysyłane są przez nas i przechowywane w pamięci urządzenia pliki tekstowe, zwane plikami cookies. W plikach cookies przechowywane są informacje, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego, jak również zbierają dane statystyczne dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej.

Pliki cookies mogą mieć charakter plików tymczasowych, które usuwane są automatycznie po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, jak też plików stałych które zapisywane są w pamięci Twojego urządzenia na dłużej (okres przechowywania poszczególnych wykorzystywanych przez nas plików cookies możesz znaleźć w tabeli poniżej).

Z danych zawartych w plikach cookies korzystamy w następujących celach:

 • prawidłowej obsługa Sklepu internetowego i uproszczenie procesu zakupowego (np. utrzymanie sesji klienta po zalogowaniu, zapamiętanie dokonanych zakupów, zapamiętanie aktualnej zawartości koszyka, identyfikacja klienta);
 • działania reklamowe oraz marketingowe, także prowadzone przez współpracujące z nami sieci reklamowe; w tym dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich preferencji, zainteresowań, danych demograficznych (wiek, płeć) oraz lokalizacyjnych;
 • tworzenie statystyk oglądalności Sklepu internetowego oraz zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Sklepu internetowego w celu ulepszenia jego struktury i zawartości, a także analizowanie skuteczności prowadzonych działań reklamowych i marketingowych;
 • integracji strony Sklepu internetowego z usługami zewnętrznymi;

Przy integracji Sklepu internetowego z usługami zewnętrznymi korzystamy z plików cookies lub innego rodzaju technologii monitorujących zachowanie użytkownika o zbliżonym charakterze. Narzędzia, które wykorzystujemy to:

 • Google Analytics
 • Google Ads
 • DoubleClick
 • Google Optimize
 • Google Sign-in
 • Google Tag Manager

Dostarczane przez Google LLC i podmioty powiązane z Google LLC, w tym w szczególności Google Ireland Limited (dalej łącznie jako: „Google”). Informacje na temat tego, w jaki sposób Google korzysta ze zgromadzonych danych i w jaki sposób możesz kontrolować to wykorzystywanie znajdziesz tutaj: www.google.com/policies/privacy/partners . Aby zablokować korzystanie z Google Analytics możesz również skorzystać z wtyczki dostępnej do pobrania tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 • Yandex Metrica
  Dostarczane przez Yandex Oy i podmioty powiązane z Yandex Oy (dalej łącznie jako: „Yandex”). Informacje na temat przetwarzania danych przez Yandex znajdziesz tutaj: https://yandex.com/legal/confidential/ . Aby zablokować gromadzenie przez Yandex danych, możesz skorzystać z wtyczki dostępnej do pobrania tutaj: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html .
 • Hotjar
  Dostarczane przez Hotjar Limited (dalej jako: „Hotjar”). Informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzane są dane gromadzone przez strony korzystające z usług Hotjar i w jaki sposób możesz wyłączyć zbieranie informacji przez Hotjar znajdziesz tutaj: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/#enduserenglish .
 • Facebook Pixel Matching
 • Logowanie przez Facebooka
  Dostarczane przez Facebook Ireland Ltd. (dalej jako: „Facebook”). Informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation . W przypadku wyżej wymienionych narzędzi Facebooka, gromadzenie w Sklepie internetowym danych przekazywanych do Facebooka odbywa się w ramach wspólnego administrowania danymi przez Administratora oraz Facebook. Zasadniczą treść uzgodnień pomiędzy współadministratorami dotyczącą zakresów odpowiedzialności współadministratorów za wykonywanie obowiązków wynikających z RODO możesz znaleźć pod tym adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Jeżeli chcesz zarządzać sposobem, w jaki Facebook wykorzystuje dane z serwisów zewnętrznych dla wyświetlania reklam na portalu Facebook, kliknij w link: https://www.facebook.com/settings?tab=ads .
 • RTB House
  Dostarczane przez RTB House Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „RTB House”). Możesz wyłączyć możliwość stosowania tzw. retargetingu personalizowanego (tj. dopasowywania reklam wyświetlanych na Twoim urządzeniu do Twoich preferencji) przez RTB House klikając w link http://rtbhouse.com/privacy.php i wybierając tam odpowiednią opcję. Pod tym linkiem znajdziesz również informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych przez RTB House.
 • Domodi
  Dostarczane przez Domodi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • NetAffiliation
  Dostarczane przez Kwanko Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Możesz wyłączyć możliwość zapisywania nowych plików cookies na Twojej przeglądarce przez Kwanko Polska sp. z o.o. klikając w ten link: https://pl.netaffiliation.com/opto i wybierając tam odpowiednią opcję.
 • TikTok Pixel
  Dostarczane przez TikTok Technology Limited (dalej jako: „TikTok”). Informacje na temat wykorzystywania danych przez TikToka znajdziesz tutaj: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=pl . Informacje odnośnie tego, w jaki sposób możesz wyłączyć wyświetlanie spersonalizowanych reklam przez TikToka znajdziesz w ww. polityce prywatności TikToka w rozdziale 1. Rodzaje wykorzystywanych przez nas danych osobowych, podrozdział Informacje pochodzące od stron trzecich.

Pliki cookies co do zasady nie zawierają danych pozwalających na identyfikację tożsamości użytkownika urządzenia, jednak w określonych przypadkach – gdy zostaną powiązane z innymi danymi użytkownika które jednoznacznie identyfikują go jako osobę – mogą uzyskać status danych osobowych. Sklep internetowy nie dysponuje środkami ani danymi pozwalającymi na identyfikację konkretnej osoby na podstawie plików cookies wykorzystywanych w ramach ww. narzędzi, jednak po przekazaniu ich do podmiotów oferujących te narzędzia mogą one zostać połączone z innymi danymi znajdującymi się u dostawców tych narzędzi, uzyskując w wyniku tego charakter danych osobowych. Administratorem danych osobowych będą w takich wypadkach dostawcy poszczególnych narzędzi.

Możesz zarządzać możliwością wykorzystania reklamy behawioralnej na Twoim urządzeniu między innymi za pośrednictwem strony: https://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory .

Szczegółowe informacje na temat plików cookies wykorzystywanych w Sklepie internetowym znajdziesz tutaj.

DŁUGOŚĆ PRZECHOWYWANIA DANYCH KLIENTÓW SKLEPU

Dla Użytkowników, którzy zarejestrowali się w sklepie internetowym, przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy Klient może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje. Czas przechowywania danych sklepu wynosi dwa lata.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Pamiętaj, że masz prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: [email protected]). Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami e-mailowo na adres [email protected], telefonicznie na numer telefonu +48 721 772 227 lub pocztą tradycyjną na adres: Jaskółka Tarnów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Traugutta 3b, 33-100 Tarnów.

Sklep internetowy gwarantuje bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, które są przetwarzane w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i wykorzystywanie zgodnie z przedstawionymi w Polityce prywatności zasadami. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony ich danych osobowych podczas korzystania ze Sklepu internetowego oraz dokonywania zakupów w ramach Sklepu internetowego. Celem Sklepu internetowego jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przesyłanych informacji przez osoby nieuprawnione. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

W celach bezpieczeństwa Twoich danych osobowych Sklep internetowy stosuje:
– pseudonimizację, szyfrowanie danych osobowych lub rozwiązania zamienne,
– środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
– środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostęp do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
– regularne testowanie, mierzenie i ocenę skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Podjęte przez Sklep internetowy działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności należy zachować w poufności login i hasło do Sklepu internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. Pamiętaj, że Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Ciebie o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Sklepie internetowym. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego. Jeżeli korzystasz z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług Sklepu internetowego wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych osobowych zgromadzonych na koncie klienta.

PRAWA UŻYTKOWNIKA DO SWOICH DANYCH

Jeśli Pan/Pani rejestrowała się na stronie internetowej w celu dokonania zakupu, może zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem Pana/Pani danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez Pana/Panią. Można również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

KONTAKT ZE SKLEPEM INTERNETOWYM ODNOŚNIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Sklep internetowy zapewnia Ci możliwość samodzielnej kontroli swoich danych osobowych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie w odpowiednim do tego miejscu w Sklepie internetowym, dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. Zawsze możesz też zwrócić się do Sklepu internetowego:

pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:

Jaskółka Tarnów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Traugutta 3b

33-100 Tarnów
REGON: 380555930

NIP: 8733267298

KRS: 0000737328

z dopiskiem: „Sklep – SPR Tarnów”

na adres e-mail: [email protected]

na nr tel.: +48 721 772 227

0

Wpisz szukaną frazę